استراتژی های کلان

استراتژی های کلان شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

در این بخش بر اساس مأموریت شرکت و چشم انداز تعریف شده نسبت به ارائه استراتژی های منتخب حاصل از تجزیه و تحلیل صورت گرفته در ماتریس ها و تکنیک های فصل های پیشین خواهیم پرداخت و ارتباط میان این ماژول ها در قالب نتایج فرایند برنامه ریزی استراتژیک قابل ملاحظه می باشد.

 • استراتژی تأمين نيروی انسانی بر اساس نياز
 • استراتژی نگهداشت نيروی انسانی
 • استراتژی توسعه نيروی انسانی
 • استراتژي ارتقاء و بهبود عملکرد نيروی انسانی
 • استراتژی توسعه زيرساخت‌های لازم  
 • استراتژی توسعه، رشد و بهبود تضمین کیفیت 
 • استراتژی توسعه، رشد و بهبود فناوری اطلاعات
 • استراتژی توسعه، رشد و بهبود سبد مالی و اقتصادی
 • استراتژی توسعه، رشد و انعطاف پذیری تحقیق و توسعه 
 • استراتژی تحليل مستمر محيطی جهت انعطاف‌پذيری و يادگيری سازمانی 
 • استراتژی توسعه بازار 
 • استراتژی توسعه محصولات و خدمات
 • استراتژی توسعه جغرافيايی بازارهای هدف
 • استراتژی رويکرد نتيجه ‌مداري و مشتری مداری با استفاده از تحليل نتايج رضايت مشتری  
 • استراتژی های متمرکز ( رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه خدمات ) با استفاده از پايش مستمر محيط و رقبا 
 • استراتژی توانمند سازی و توسعه کارکنان و ماشین آلات
 • استراتژی توسعه تعامل اثربخش با ذينفعان و شرکای تجاری با تمرکز بر بهبود تصوير ذهنی شرکت 
 • استراتژی حرکت در مسير تعالی ( انعطاف‌ پذيری، افزایش کيفيت، کاهش زمان، بهینه سازی هزينه ها)

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

نقشه استراتژی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

 • نقشه استراتژی را می توان به منزله یک نقشه گنج برای هر کسب و کار تلقی نمود. نقشه ای که قرار است در صورتی که به درستی تهیه و دنبال گردد، موفقیت یک سازمان را تضمین و یا احتمال وقوع آن را افزایش دهد. در واقع نقشه استراتژی، نموداری است که از آن به منظور مستند کردن اهداف استراتژیک اولیه یک سازمان استفاده می گردد و پاسخی است به افزایش پیچیدگی دنیای کسب و کار و ترجمه بهینه استراتژی کسب و کار جهت شناخت عمیق تر و همسویی کارکنان یک سازمان با استراتژی.
نقشه استراتژی در موارد زیر می تواند موثر و مفید واقع شود: 
 • ارائه یک مدل بصری از استراتژی کسب و کار، اهداف و اولویت های آن 
 • تعیین نقاط تمرکز بر روی اهداف خاص و ارتباط بین آنها 
 • حمایت از مباحث مرتبط با استراتژی از طریق استقرار هر چیز در جایگاه مناسب کسب و کار
 • ارائه یک چارچوب برای اقدامات اجرایی 
 • ارائه یک چارچوب گزارش گیری 

ارزش های محوری

چشم انداز

با ما در ارتباط باشید

FA_IR