اعلام حمایت کانون هماهنگی شوراهای استان فارس در حمایت از کارخانجات مخابراتی ایران

دیدار رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان فارس به همراه اعضاء هیات مدیره کانون از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران : طی این دیدار مهندس خدابخشی مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران ضمن ابراز مراتب تشکر و قدردانی از حضور مهندس ذنوبی تبار و هیات همراه ، به ارائه گزارش مبسوط و شفافی از وضعیت کارخانه از بدو تصدی تا حال حاضر پرداخت.

وی اظهار داشت : به رغم وجود مشکلات فراون با تلاش و زحمت هیئت مدیره محترم و کمک و تلاش همکاران خدوم و زحمتکش و صبور کارخانه سعی در رفع موانع سد راه این شرکت شده است و آینده بسیار روشنی را برای کارخانجات مخابراتی ایران ارزیابی نمودند.

در ادامه مهندس ذنوبی تبار با توجه به اطلاع از مشکلات قبلی کارخانه از ارائه گزارش امید بخش و شفاف مدیر عامل محترم ITMC ابراز خرسندی نموده و ضمن تبریک هفته و روز کارگر از زحمات مدیریت و کارگران پرتلاش کارخانجات مخابراتی قدردانی نمودند.

  رییس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای استان فارس اظهار داشت از هر گونه مساعدتی به کارخانجات مخابراتی ایران ، این کانون کوتاهی نخواهد کرد و همواره همراه و پشتیبان کارخانجات و کارگران زحمتکش آن خواهند بود.

در پایان مهندس ذنوبی تبار و هیات همراه از بخش های مختلف کارخانه و از نزدیک با همکاران مشغول به کار دیدار نمودند.

FA_IR