بازدید جمعی از مدیران ارشد استانداری فارس و شرکت های دانش بنیان از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

بازدید جمعی از مدیران استانداری فارس متشکل از مهدی خادمی مدیر کل محترم سرمایه گذار و انتقال استانداری فارس ، ابوذر زارع مدیر محترم رسانه ای معاونت اقتصادی استانداری فارس ، قاسم مرادی مدیر محترم قرار گاه جهادی سرمایه گذاری کوثر و همچنین هاشم دوکوهکی مدیر عامل شرکت تعاونی تامین نیاز شرکت های دانش بنیان ، روزبه اعیانی مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان برهان و حسین دوکوهکی کارشناس محترم سرمایه گذاری در کسب و کارها صبح امروز یک شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ ضمن دیدار با مدیر عامل از بخش های مختلف شرکت بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران طی این دیدار محمد رضا خدابخشی مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به تاریخچه، پتانسیل و ظرفیت های بالقوه شرکت و محصولات تولیدی و همچنین زمینه های همکاری و ظرفیت های عظیم این صنعت ملی در جهت جذب سرمایه های درگردش و توسعه خطوط تولید و اشتغال زایی اشاره کرد.

FA_IR