بازدید دکتر علیرضا پاک فطرت نماینده محترم شیراز و زرقان درمجلس شورای اسلامی از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران 

علیرضا پاک فطرت عضو‌ کمیسیون آموزش وتحقیقات ونماینده مردم شیراز وزرقان درمجلس در بازدید از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با عنایت فعالیت ها و تلاش های بسیار فراوان صورت گرفته در این کارخانجات و توسعه و گسترش مشاهده شده در ابعاد مختلف در این صنعت، قول مساعدت و حمایت همه جانبه از این صنعت ملی دادند.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، در این دیدار که پیش از ظهر چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ انجام گردید؛ محمد رضا خدابخشی مدیر عامل شرکت ITMC ضمن تشریح فعالیت ها و ظرفیت های شرکت ، برخی از مسائل و مشکلات و موانع موجود در مسیر پیشرفت شرکت را بیان نمودند.

در ادامه نیز، دکتر پاک فطرت از بخش های مختلف شرکت بازدید و از نزدیک ضمن مشاهده عملکرد و فعالیت خطوط تولید با پرسنل شریف شرکت، دیدار صمیمانه داشتند.

 

FA_IR