بازدید فرمانده پایگاه هوایی شیراز از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

امیر سرتیپ دوم سوریایی فرمانده پایگاه شکاری ترابری شهید دوران و سروان مسعود سامانی رئیس دفتر ، صبح روز  سه شنبه  ۱۹ /۲ / ۱۴۰۲  ضمن دیدار با محمد رضا خدابخشی مدیر عامل از بخش های مختلف شرکت بازدید به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، طی این دیدار؛  خدابخشی، ضمن اشاره به تاریخچه، پتانسیل و ظرفیت خوب شرکت ITMC در تولید محصولات مکانیکی و الکترونیکی در حوزه دفاعی و معرفی محصولات تولیدی در  زمینه صنعت مخابرات نظامی، جهت همکاری در پروژه هایی از این دست، اعلام آمادگی کردند.

در ادامه این دیدار فرمانده پایگاه هوایی شیراز از قسمت های مختلف کارخانه و همچنین از آخرین دستاورد های صنعت مخابرات ITMC بازدید به عمل آوردند.

FA_IR