بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه استان فارس از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

دکتر حقیقی مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه فارس و دکتر توکلی معاونت محترم طرح و توسعه منطقه فارس و همچنین آقای مهندس رنجبر، صبح امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲ ضمن دیدار با مدیر عامل کارخانجات مخابراتی ایران، از بخش های مختلف شرکت بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، مهندس خدابخشی مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران به تاریخچه، پتانسیل و ظرفیت های خوب شرکت و محصولات تولیدی و همچنین زمینه های مختلف همکاری اشاره کرد.

FA_IR