بازدید مدیر عامل محترم شرکت صنایع دفاع الکترونیک صاایران از شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

مرتضی فرجی مدیرعامل شرکت صنایع دفاع الکترونیک صاایران به همراه محمد فزایبی جانشین و هیات همراه متشکل از مدیران ارشد صنایع دفاع الکترونیک صاایران، صبح روز چهارشنبه ۲۷ /۲ / ۱۴۰۲ ضمن دیدار با محمد رضا خدابخشی مدیر عامل شرکت ITMC از بخش های مختلف کارخانه بازدید به عمل آوردند .

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، طی این دیدار؛ خدابخشی ضمن اشاره به سوابق همکاری با شرکت صنایع دفاع صاایران از ظرفیت های خوب شرکت ITMC در تولید محصولات مکانیکی و الکترونیکی در حوزه های مختلف و توانایی تولید محصولات متنوع در زمینه صنایع مخابراتی، الکترونیکی و فناوری اطلاعات و … جهت ادامه همکاری در پروژه هایی از این دست، اعلام آمادگی نمودند.

در ادامه این دیدار دکتر فرجی و هیات همراه از قسمت های مختلف کارخانه و همچنین از آخرین دستاورد های صنعت مخابرات ITMC بازدید به عمل آوردند.

FA_IR