برنامه ریزی برای تولید تجهیزات صنعت برق در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

در سومین جلسه ای که با حضور جعفر قادری نماینده محترم شیراز و زرقان ، تعدادی از نیروهای بازنشسته و متخصص در صنعت برق، نماینده شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های فارسی در تهران برگزار شد، موضوع هم افزایی این هلدینگ فارسی و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، برای تولید تجهیزات صنعت برق با استفاده از فضاها و ماشین آلات این کارخانه مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران ، دکتر قادری نایب رئیس اول کمیسیون جهش تولید گفت: با توجه به اینکه ظرفیت های خالی و بلااستفاده زیادی در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) وجود دارد، بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید می توان اقدام به مونتاژ و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت برق کرد.این عضو شورای اقتصاد افزود: جمع بندی این جلسه و جلسات قبلی که در شیراز و با حضور استاندار برگزار شد، این بود که با گرفتن مجوزهای لازم و تامین سرمایه در گردش، ساخت تجهیزات صنعت برق در شیراز امکانپذیر است و باید برای آغاز ساخت این تجهیزات اقدام شود.

FA_IR