حضور شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در دومین رویداد ملی ملاصدرا در شیراز

 دومین رویداد ملی ملاصدرا در یکم و دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ درمحل دانشگاه شیراز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران، این رویداد که نوآوری باز می باشد، به منظور حل مسائل و چالش ها و همچنین کمک به تجاری سازی در حوزه صنعت کشور ایران، طراحی شده است و در چهار بخش نوآوری باز (حل مسئله و چالش فناوری)، بخش گام معکوس (Reverse Pitch)، بخش تامین نیروی متخصص، بخش نشست های نوآوری در قالب نمایشگاهی در دانشگاه شیراز برگزار گردید.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در این رویداد به معرفی آخرین دست آورد ها در حوزه صنعت مخابرات و همچنین IoT پرداخت.

صنایع حاضر در رویداد:

۱- صنعت نفت و پتروشیمی

۲- صنایع مرتبط با IT/ICT

۳- صنایع مرتبط با حوزه الکترونیک، میکروالکترونیک، مخابرات، برق

۴- صنایع مرتبط با مکانیک و دریایی

۵- صنایع مرتبط با حوزه خودرو

۶- صنایع مرتبط با معدن

FA_IR