کارخانجات مخابراتی ایران

سرمایه گذاری ها و مشارکت ها

• ایران خودرو فارس

با عنایت به وجود امکانات بالقوه و بالفعل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران در شهر شیراز و انجام مطالعات صورت گرفته در سال ۱۳۸۵ و با نظر مسئولین مربوطه، با مشارکت گروه صنعتی ایران خودرو، این شرکت با نام شرکت ایران خودرو فارس با هدف تولید سه نوع خودرو سنگین و سواری تأسیس گردید و کارهای عملیاتی ساخت کارخانه از ابتدای سال ۱۳۸۶ آغاز گردید و نهایتا نوع خـودرو تولیدی با عنـایت به سـیاست های گروه صنعتی ایران خودرو، به خودرو سواری ( خانواده پژو ) تبدیل شد. در حال حاضر ۳۴/۳۳ درصد از سهام این شرکت متعلق به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران می باشد.

 

سالتعداد خودروی تولید شده
۱۳۹۰۴۰۳ دستگاه
۱۳۹۱۳۶۶۹۹۰۰دستگاه (میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل % )
۱۳۹۲۶۳۱۷۷۲ دستگاه (میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل %) 
۱۳۹۳دستگاه (میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل ۱۳۰۸۷۱۱۰ %) 
۱۳۹۴دستگاه (میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل ۱۴۳۴۵۹ %) 
۱۳۹۵دستگاه (میزان افزایش تولید نسبت به سال قبل ۲۱۶۶۶۵۱ %) 
۱۳۹۶۲۱۶۷۶دستگاه  
۱۳۹۷۱۳۷۱۲ دستگاه
۱۳۹۸۱۶۷۵۶ دستگاه 

 

• شرکت توسعه صنعتگران فارس (FIDC)

 شرکت توسعه صنعتگران فارس با اهداف:
۱) انجام تحقيقات پايه، كاربردي و پژوهش هاي صنعتي ، دريافت و انتقال دانش فني داخلي و خارجي ، تهيه ، خريد ، ابداع ، توليد و طراحي سيستم و شبكه ، ارتقا و بهبود كيفيت و فروش خدمات ، محصولات ، تجهيزات و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي ، مخابراتي و اطلاع رساني سخت افزاري و نرم افزاري ، اپراتوري و فعاليت هاي جانبي مورد نياز براي رسيدن به اهداف مربوط به صنايع برق و الكترونيك و مخابرات و فناوري اطلاعات و ارتباط داده ها.
۲) خريد و فروش و توليد، خدمات فني محصولات مرتبط با موضوع شركت در بازارهاي داخلي و خارجي ، صادرات و واردات و توسعه بازار و قبول نمايندگي و مشاركت با شركتهاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع شركت.
۳) انجام هرگونه عمليات مالي و تجاري مرتبط با موضوع شركت و سرمايه گذاري در شركت هاي توليدي و غيرتوليدي بر طبق قوانين و مقررات ، با مشارکت و همکاری ۴ كارخانه بزرگ صنعتی شيراز (صنايع الكترونيك شيراز ، صنايع قطعات الكترونيك شيراز ، صنايع مخابراتي راه دور ايران و كارخانجات مخابراتي ايران) تأسیس گردیده است.
۲۰ درصد سهام این شرکت متعلق به کارخانجات مخابراتی ایران ميباشد .

• شرکت توسعه صنايع و صادرات فارس ( منطقه ويژه اقتصادي شیراز )

با توجه به گرایش برق و الكترونيك منطقه ويژه اقتصادي شیراز و همسو بودن با فعالیت کارخانه و با هدف استفاده از امتیازات اینگونه مناطق ، ۶/۳۲% از سهام این شرکت متعلق به کارخانجات مخابراتی ایران می باشد.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

ITMC

• شرکت نمايشگاه های بين المللي فارس

تعداد سهام کارخانجات مخابراتی ایران در شرکت نمايشگاه های بين المللي فارس ۹۹۵۴ سهم می باشد لذا میزان ۱/۳۴ درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به کارخانجات مخابراتی ایران می باشد.  

 

• شرکت تداوم نور پارسیان

شرکت تداوم نور پارسیان در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ بصورت شرکت سهامی خاص تاسـیس گردید. فعالیت اصلی این شرکت انجام عملیات طراحی و اجرای مسیر فیبر نوری، انجام امور طراحی و مشاوره و نظارت و ارائه و پشتیبانی تجهیزات رایانه ای اعم از خارجی و داخلی و فعالیت در زمینه تجهیزات شبکه های انتقال و فیبر نوری و فـعالیت در زمینه تجهیزات شـبکه های مخابراتی می باشد که ۱۲ درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به شرکت کارخانجات مخابراتی ایران است .  

 

FA_IR