عقد تفاهم نامه مشارکت برای تولید پست های سیار و مدولار انتقال برق در استان فارس

تفاهم نامه همکاری در راستای وظیفه خطیر اجتماعی به منظور ایجاد زمینه تولید و اشتغال جوانان از طریق استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در استان فارس برای تامین بخشی از پست های مورد نیاز توسعه شبکه های انتقال برق با مشارکت گروه مدیریت ثروت پایا و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با حضور آقایان:

دکتر جعفر قادری ( نماینده محترم مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی)

مهندس محمدرضا خدابخشی ( مدیر عامل محترم شرکت کارخانجات مخابراتی ایران)

مهندس غلامرضا خوش خلق (نماینده گروه مدیریت ثروت پایا)

دکتر توکلی (معاون محترم طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای فارس)

مهندس سید محمد حسن صحراییان (مدیر عامل محترم موسسه شورای عالی خیریه فارس)

و همچنین با حضور آقای دکتر خادمی (مدیر کل محترم دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری فارس) انجام گردید.

در پایان از خطوط تولید و توانمندیهای شرکت بازدید به عمل آمد.

FA_IR