شرکت مهندسی زاگرس انرژی کاوان

محصولات جاری شرکت

دسته سیمه ای خودرو پراید با ظرفیت تولید ۱۰۰۰۰۰ دسته سیم در سال شامل:
 • دسته سیم اصلی
 • موتور
 • شاسی عقب
 • سقف
 • دربها
دسته سیمهای خودرو پژو با ظرفیت تولید ۱۰۰۰۰۰ دسته سیم در سال شامل:
 • دسته سیم چراغ جلو پژو
 • دسته سیم درب جلو راست
 • دسته سیم درب جلو چپ
 • کانکتور و سوکت خودرویی
 • کانکتور سه خانه مشکی چراغ جلو پژو
محصولات و پروژه های آتی شرکت
 • با توجه به وابستگی دسته سیم به قطعات برقی خودرو، شرکت مصمم به تولید محصولات الکترونیکی خودرو می باشد
 • در راستای سیاست خودکفایی قطعات خودرو و با توجه به وجود کارگاه قالب سازی در کارخانجات مخابراتی ایران این شرکت قصد دارد با ساخت قالبهای کانکتورهای خودرویی، این کانکتورها را تولید و به بازار عرضه نماید.
 • با توجه به وجود دستگاههای دقیق اندازه گیری و کالیبراسیون در این شرکت، انجام تستهای قطعات خودرویی سایر شرکتها و ارائه تست ریپورت های مربوطه به آنها نیز از هم اکنون در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

FA_IR