لیست محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتریان 
 ردیف  محصول  مشتریان
۱ انواع راک منابع تغذیه (out door ،in door) اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران
۲ کولر های مخابراتی اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران
۳  رکتیفایر اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران
۴  ونتیلاتور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
۵  سامانۀ هواشناسی وزارت کشاورزی – وزارت نیرو
۶ سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند  وزارت کشاورزی – وزارت نیرو – مشتری عام – سایر
۷ سامانه کنترلر بار سرمایشی و کنتور  تمامی سازمانها – مشتری عام
۸ کانکس اضطراری  سایر سازمانها
۹  طراحی و تولید انواع قطعات مکانیکی  سایر
۱۰  سامانه سطح سنجی مایعات و سیلاب  شهرداریها
۱۱ GPS تمامی سازمانها
۱۲ تابلوی توزیع برق AC و DC وزارت نیرو – سایر
۱۳ پلنت پرظرفیت اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران
۱۴  انواع دکل های خود ایستای رادیویی و مخابراتی اپراتورهای مخابراتی – سایر سازمان ها
۱۵  انواع قطعه سازی انحصاری و اختصاصی  سایر سازمانها
۱۶  طراحی و ساخت تجهیزات PASSIVE/ACTIVE(FTTX) اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران – سایر
۱۷  تزریق آلومینیوم (دایکاست)  سایر
۱۸ تولید و تعمیر انواع بردهای مخابراتی و خدمات پس از فروش اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران – سایر
۱۹ طراحی ، نصب و راه اندازی مراکز مخابراتی و پشتیبانی فنی آن  اپراتورهای مخابراتی – شرکت مخابرات ایران
۲۰  نگهداری شبکه های مخابراتی شرکت ارتباطات زیرساخت – اپراتورهای مخابراتی
FA_IR