کارخانجات مخابراتی ایران

پشتیبانی فنی مراکز

امور پشتیبانی فنی و سرویس‌های مخابراتی در كارخانجات مخابراتی ایران، هم ‌زمان با انتقال فناوری سوئیچ های دیجیتال، به‌ صورت واحدی مستقل تأسیس شد و فعالیت خود را در زمینه های پشتیبانی از مراكز سوئیچ دیجیتال، منابع تغذیه و سیستم ‌های Access آغاز نمود. این واحد با بهره‌گیری از كارشناسان باتجربه و ابزارهای دقیق و پیشرفته و همچنین ارتباط مستمر با شركت‌های معتبر جهانی در زمینه‌ مخابرات جهت انتقال فناوری جدید، نیازهای مشتریان گرامی را در كمترین زمان ممكن پاسخگو می‌باشد.

شرکت کارخانجات مخابراتی ایران

ITMC

نصب، راه اندازی و پشتیبانی
 • سوییچ های NEAX ،S12 ،EWSD
 • سایت های BTS، موبایل اضطراری و موبایل روستایی (WLL)
 • تجهیزات Access ،SDH ،A/B wire ،V5 ،MSAN
 
خدمات
 • بر طرف کردن عیب های سخت افزاری و نرم افزاری مراکز
 • برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت نیروهای متخصص مشتری
 • پاسخگویی به سؤالهای فنی مشتریان و ارایه اطلاعات لازم به شرکتهای طرف قرارداد
 • ارایه خدمات به واحد نگهداری مراکز مخابراتی زیر ساخت
 • اعمال PATCH و ارتقای نسخه های نرم افزاری مراکز
 • حضور سریع و بموقع در محل جهت رفع خرابی
 • رفع خرابی سوئیچ های مخابراتی NEAX، S12، EWSD و تجهیزات Access ،SDH ،A/B wire ،V5 ،MSAN بصورت تلفنی یا حضوری در کمترین زمان

 

توانمندیها
 • دارا بودن مراکز آموزشی در شیراز و تهران
 • بکارگیری تجهیزات جدید و به روز جهت افزایش کیفیت در راستای ارتقا سرویس های مخابراتی
 • بکارگیری نیروهای متخصص بومی در مراکز استانها
 • اجرای نیازمندیهای شرکتهای مخابراتی جهت استفاده بهینه از شبکه های ارتباطی از قبیل طرح همکدی
 • تست دوره ای مراکز مخابراتی جهت تشخیص به موقع اشکال های حاد و اساسی
 • Site Survey مربوط به مراکز و شبکه های مخابراتی
 • ارایه مشاوره و طراحی در خصوص شبکه های Access و Transmition
 • برگزاری دوره های آموزشی سیستمهای مخابراتی و تجهیزات ACCESS شاملA/B wire ،V5 ،MSAN ،SDH
 • انجام خدمات مشاوره ای ونگهداری مراکز تلفن سوئیچ های NEAX، S12 ، EWSD در کلیه استان ها
 • نگهداری سایت های BTS
 • بهسازی و بهینه سازی سایت های BTS
FA_IR