پیگیری مسائل شرکت ایران خودرو فارس و شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با حضور رئیس هیات مدیره شرکت ایران خودرو مرکزی و معاونین و مدیران عالی رتبه

به گزارش روابط عمومی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ با حضور مهندس فیض بخش رئیس هیات مدیره ایران خودرو مرکزی و هیات همراه متشکل از آقایان عبدالعلی صالحی قائم مقام معاونت مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو،منتظری معاونت حقوقی،ابراهیمی گورجی مدیریت املاک و مستغلات وسرکار خانم اسماعیلی مدیریت قرارداد ها در محل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران تشکیل شد.

در این نشست که آقای محمد رضا خدابخشی مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران حضور داشتند، مسائل بین دو شرکت بحث و مورد بررسی قرار گرفت.

FA_IR